Styrelsen

STYRELSEN

BRANTESTAD 

INTRESSEFÖRENING


Els-Mari Heelge                  Ordförande

Marie Svensson                  Kassör

Anki Svensson                    Sekreterare

Sara Pettersson                  Ledamot

Kerstin Fröjdfeldt                      "

Kjell Södling                        Suppleant

Annelie Styrbjörn                      "


Intresseföreningens bankgiro

5742-0200

Swish

123 254 0193FESTKOMMITTÉ


Marianne Berg

Sara Södling

Kerstin Fröjdfeldt

Lars-Erik Karlsson

Bert Jonsson

Vi gläds över alla som vill stötta vår förening med ett medlemsskap. Vi, som så många andra föreningar, kämpar för att få fortsätta att överleva.

Medlemsavgift är 

100 kr för enskild person

200 för familj

Bankgiro och swishnummer, se ovan.

Glöm inte att uppge namn och medl.avg.

TACK PÅ FÖRHAND