Skolan

Brantestad Skola

1895 byggdes en skola på denna plats. Den revs 1912 och byggnaden som finns i dag uppfördes.


Här gick barn från Grinderum och Brantestad. 1960 lades skolverksamheten ned och byggnaden köptes av Gunnar Karlsson och Herbert Nystrand, som skänkte den till hemvärnet. Den fungerade som hemvärnsgård till 2003.


1992 bildades Brantestads Intresseförening med ledorden ”Gemenskap, trivsel och glädje” Skolan renoverades grundligt och fungerar i dag som en fullgod mötes/festlokal. Lokalen är handikappanpassad och är perfekt för ”kick off”, konferenser och privata fester.


2003 övertog Brantestads Intresseförening ägandet. Lokalen används flitigt och bidrar till en stark bygemenskap. Här bakar bl a Brantestads Kringelkollegium sina goda ”Kokta Vimmerbykringlor”.

Kringlorna bakas vid beställning.