Aktuellt

Fr o m 2021.06.10 och tills vidare är

eldningsförbud utfärdat i Kalmar län.


Det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark.


Tänk på att du kan ställas till svars och bli

straffad om du orsakar en brand på grund

av oaktsamhet.


Markägarna

Brantestad Intresseförening